Estetologia Medyczna i Kosmetologia: Home English
Estetologia Medyczna i Kosmetologia
 

Estetologia Medyczna i Kosmetologia 2013; Tom 3

Home | Artykuły | Rada Naukowa | Redakcja | Dla Autorów | Konferencje | Patronaty | Prenumerata | Reklama | Kontakt | English

Reklama Reklama Reklama

r e k l a m a

Reklama

Spis tre¶ci | Table of contents


Wojciechowska M, Węt K, B±kowska-Janiszewska J:

Ocena sposobów oczyszczania cery w warunkach domowych - badanie ankietowe

Assessment of home-based face cleansing methods - a questionnaire survey

Estetol Med Kosmetol 2013; 3: e1.

| Streszczenie | Abstract | PDF | DOI: 10.14320/EMK.2013.001


Moszczyńska JM, ¦piewak R:

Składniki o znanym potencjale uczulaj±cym i drażni±cym w kosmetykach sprzedawanych jako "hipoalergiczne", "antyalergiczne" lub "0% alergenów"

Ingredients with known sensitizing and irritant potential in cosmetics sold as "hypoallergenic", "antiallergic", or "allergens 0%"

Estetol Med Kosmetol 2013; 3: e2.

| Streszczenie | Abstract | PDF | DOI: 10.14320/EMK.2013.002


Dębska O, ¦piewak R:

Znaczenie terminu "kosmetologia" oraz zakres zadań i kompetencji kosmetologa w opinii studentów kosmetologii

The meaning of the term "cosmetology" and the tasks and scope of competences of the cosmetologist according to students in cosmetology

Estetol Med Kosmetol 2013; 3: e3.

| Streszczenie | Abstract | PDF | DOI: 10.14320/EMK.2013.003


Nurzyńska M, ¦piewak R:

Ocena deklarowanego składu kosmetyków rekomendowanych przez Centrum Zdrowia Dziecka oraz Instytut Matki i Dziecka pod k±tem występowania substancji o znanym potencjale uczulaj±cym

The assessment of declared compositions of skin care products recommended by the the Children's Health Center and the Institute of Mother and Child with regard to the presence of ingredients with known sensitizing potential

Estetol Med Kosmetol 2013; 3: e4.

| Streszczenie: DOI: 10.14320/EMK.2013.004.pl
| Summary in English: DOI: 10.14320/EMK.2013.004.en


Kijewska M, ¦piewak R:

W poszukiwaniu produktów kosmetycznych bezpiecznych dla osób uczulonych na składniki kosmetyków w Polskiej Serii Podstawowej do testów płatkowych

On the search for cosmetic products that would be safe for people sensitized to cosmetic ingredients included into Polish Baseline Series for patch testing

Estetol Med Kosmetol 2013; 3: e5.

| Streszczenie: DOI: 10.14320/EMK.2013.005.pl
| Summary in English: DOI: 10.14320/EMK.2013.005.en


¦piewak R:

Kosmetologia i jej działy - zestawienie definicji

Cosmetology and its areas - a set of definitions

Estetol Med Kosmetol 2013; 3: e6.

| Streszczenie: DOI: 10.14320/EMK.2013.006.pl
| Summary in English: DOI: 10.14320/EMK.2013.006.en


Tomczyk-Szmerdt M, ¦piewak R:

Badanie opinii rodziców i opiekunów na temat wpływu diety oraz kosmetyków na przebieg atopowego zapalenia skóry u dzieci

A survey on the opinion of parents and caretakers about the influence of diet and cosmetics use on the course of atopic dermatitis in children

Estetol Med Kosmetol 2013; 3: e7.

| Streszczenie: DOI: 10.14320/EMK.2013.007.pl
| Summary in English: DOI: 10.14320/EMK.2013.007.en

r e k l a m a

Reklama

r e k l a m a

Reklama

B±dĽ na bież±co - obserwuj nas:

facebook

Google+

Twitter

Reklama Reklama

Portal www.estetologia.pl służy udostępnianiu elektronicznej wersji czasopisma Estetologia Medyczna i Kosmetologia
Open Access, online ISSN 2084-2007; print ISSN 2084-199X, DOI: http://dx.doi.org/10.14320/EstetolMedKosmetol
Wydawca udziela zgody na korzystanie z tego serwisu wył±cznie pod warunkiem akceptacji regulaminu korzystania z serwisu oraz respektowania praw autorskich
© Radosław ¦piewak Instytut Dermatologii (kontakt)
Document created: 2 February 2013, last updated: 30 December 2017