Estetologia Medyczna i Kosmetologia: Home English
Estetologia Medyczna i Kosmetologia
 

Estetologia Medyczna i Kosmetologia

Home | Artyku造 | Rada Naukowa | Redakcja | Dla Autor闚 | Konferencje | Patronaty | Prenumerata | Reklama | Kontakt | English

Reklama Reklama Reklama

r e k l a m a

Reklama


r e k l a m a

Reklama

Kosmetologia i jej dzia造 - zestawienie definicji

Rados豉w 如iewak

Zak豉d Dermatologii Do鈍iadczalnej i Kosmetologii, Wydzia Farmaceutyczny, Uniwersytet Jagiello雟ki Collegium Medicum, Krak闚

Sugerowany spos鏏 cytowania: 如iewak R: Kosmetologia i jej dzia造 - zestawienie definicji. Estetol Med Kosmetol 2013; 3: 006.pl.

DOI: http://dx.doi.org/10.14320/EMK.2013.006.pl
Summary in English: DOI: 10.14320/EMK.2013.006.en

Streszczenie

W polskich s這wnikach, a nawet podr璚znikach kosmetologii nie ma sp鎩nej definicji kosmetologii. W zwi您ku z tym, na podstawie przegl康u literatury i bada rozumienia tego terminu przez student闚 kosmetologii zaproponowana zosta豉 nast瘼uj帷a autorska definicja: Kosmetologia to dziedzina zajmuj帷a si badaniem, opisywaniem, piel璕nowaniem, przywracaniem oraz zwi瘯szaniem atrakcyjno軼i fizycznej cia豉 ludzkiego za pomoc interwencji (zabieg闚 i preparat闚) kosmetycznych. W zakresie poznawczo-opisowym kosmetologia opiera si na metodologii nauk przyrodniczych (chemii, biologii, biofizyki, medycyny), antropologii i antropometrii, socjologii, psychologii oraz estetyki i filozofii. W zakresie interwencyjnym celem kosmetologii jest poprawa fizycznej atrakcyjno軼i cz這wieka za pomoc metod nieinwazyjnych (kosmetyki, zabiegi piel璕nacyjne, interwencje dietetyczne, rehabilitacja). Ponadto w pracy przedstawiono definicje poszczeg鏊nych dziedzin kosmetologii: kosmetologia piel璕nacyjna, kosmetologia lecznicza, kosmetologia upi瘯szaj帷a, trychologia piel璕nacyjna, chemia kosmetyczna (chemia kosmetyk闚), receptura kosmetyczna, technologia kosmetyczna, toksykologia kosmetyk闚, fitokosmetologia, dietetyka i zasady prawid這wego 篡wienia w kosmetologii, promocja zdrowia w kosmetologii.

S這wa kluczowe: kosmetologia, podzia, dziedziny kosmetologii, obszary kosmetologii, definicje, terminologia kosmetologiczna

Wst瘼

Definicji kosmetologii darmo szuka w polskich s這wnikach, a nawet w podr璚znikach kosmetologii. Brak logicznie i jednoznacznie brzmi帷ej definicji tego terminu mo瞠 mi璠zy innymi prowadzi do spor闚 kompetencyjnych r騜nych grup zawodowych. Cho termin „kosmetologia” pojawi si w literaturze polskiej ju na pocz徠ku lat siedemdziesi徠ych [1], do tej pory nie istnieje jego definicja s這wnikowa, a nieliczne opublikowane definicje wydaj si by tworzone dora幡ie na potrzeby chwili. W polskiej literaturze istnieje sze嗆 dzie, kt鏎e w tytule zawieraj s這wo „kosmetologia” bez uwzgl璠nienia szerszego kontekstu znacz帷ego – 瘸dne z nich nie definiuje tego terminu [2,3,4,5,6,7]. Mo積a by zatem przyj望, 瞠 ani osoby tworz帷e podr璚zniki dla kosmetolog闚, ani kosmetolodzy nie wiedz czym zajmuje si ich dziedzina, a tak瞠 co nale篡 do zakresu obowi您k闚 oraz kompetencji przedstawicieli tego zawodu. R闚nie definicje tworzone przez laik闚 nierzadko wprowadzaj w b陰d odbiorc闚, b璠帷 tym samym 廝鏚貫m nieporozumie. Niekt鏎e z nich przedstawiaj kosmetologi jako dziedzin dermatologii, a kosmetologa jako osob odpowiedzialn za leczenie stan闚 chorobowych sk鏎y w tym z u篡ciem zabieg闚 chirurgicznych [8]. Stworzenie racjonalnej, akceptowalnej i w pe軟i zrozumia貫j dla jej u篡tkownik闚 definicji jest niezb璠nym warunkiem rozwoju tej dziedziny. Problem pog喚bia tak瞠 brak uregulowa prawnych tego zawodu, co uniemo磧iwia 軼is貫 okre郵enie kompetencji kosmetologa oraz zakresu dziedzin kosmetologii [9]. Jedyne istniej帷e uregulowanie kosmetolog闚 wyst瘼uje na poziomie standard闚 kszta販enia: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy窺zego w standardach kszta販enia okre郵a, 瞠 absolwent studi闚 magisterskich na tym kierunku powinien by przygotowany nie tylko do „wykonywania zabieg闚 kosmetycznych, piel璕nacyjnych i upi瘯szaj帷ych, ale tak瞠 do 軼is貫j wsp馧pracy z lekarzem dermatologiem w zakresie piel璕nacji sk鏎y zmienionej chorobowo, […] oceny jako軼i surowc闚 i preparat闚 kosmetycznych oraz wsp馧dzia豉nia w procesie rejestracji kosmetyk闚 oraz wsp馧pracy z firmami produkuj帷ymi preparaty kosmetyczne piel璕nacyjne i profesjonalne [10]. Nie przenosi si to jednak na prawne uregulowanie zawodu kosmetologa. Pr鏏y zmiany prawnej sytuacji tego zawodu podj皻o w 2005 roku, jednak dzia豉nia te zosta造 zaniechane pod koniec 2011 roku. Kosmetolodzy oraz studenci tego kierunku odczuwaj niepok鎩 zwi您any z brakiem uregulowa prawnych zawodu [11].

Poniewa okre郵enie ram prawnych zawodu wymaga jednoznacznego jego zdefiniowania, sk這ni這 to nas do podj璚ia pr鏏y stworzenia definicji terminu „kosmetologia”, kt鏎a w zamierzeniu by豉by zgodna z oczekiwaniami spo貫cznymi i akceptowana przez wszystkich uczestnik闚 dyskursu nad zakresem kompetencji i obowi您k闚 os鏏 zawodowo dzia豉j帷ych w tej dziedzinie. Prezentowane poni瞠j autorskie definicje s zaproszeniem do dyskusji, kt鏎a w naszej nadziei doprowadzi do konsensusu i lepszej komunikacji w tym zakresie.

Kosmetologia: dziedzina zajmuj帷a si badaniem, opisywaniem, piel璕nowaniem, przywracaniem oraz zwi瘯szaniem za pomoc preparat闚 kosmetycznych atrakcyjno軼i fizycznej cia豉 ludzkiego. W zakresie poznawczo-opisowym kosmetologia opiera si na metodologii nauk przyrodniczych (chemii, biologii, biofizyki, medycyny), antropologii i antropometrii, socjologii, psychologii oraz estetyki i filozofii. W zakresie interwencyjnym celem kosmetologii jest poprawa fizycznej atrakcyjno軼i cz這wieka za pomoc metod nieinwazyjnych (kosmetyki, zabiegi piel璕nacyjne, interwencje dietetyczne, rehabilitacja) [12].

Kosmetologia piel璕nacyjna: dzia kosmetologii s逝膨cy zwi瘯szeniu lub zachowaniu atrakcyjno軼i fizycznej przez popraw lub podtrzymywanie kondycji sk鏎y i jej przydatk闚 (w這sy, paznokcie) przy u篡ciu preparat闚 kosmetycznych lub wykorzystaniu urz康ze kosmetycznych.

Kosmetologia lecznicza: dzia kosmetologii s逝膨cy zachowaniu lub przywracaniu atrakcyjno軼i fizycznej przez wspieranie powrotu sk鏎y i jej przydatk闚 do dobrej kondycji po chorobach lub wspieranie procedur lekarskich w przebiegu chor鏏 sk鏎y.

Kosmetologia upi瘯szaj帷a (syn. kosmetologia estetyczna): dzia kosmetologii s逝膨cy poprawie atrakcyjno軼i fizycznej przez bezpo鈔edni zmian wygl康u sk鏎y i jej przydatk闚 bez zamierzonego wp造wu na ich kondycj. W zakres tego dzia豉nia wchodz mi璠zy innymi zabiegi upi瘯szaj帷e opraw oczu, p造tk paznokcia, depilacja.

Trychologia piel璕nacyjna: ...

Chcesz przeczyta ca造 artyku? Skontaktuj si z nami!

r e k l a m a

Reklama


B康 na bie膨co - obserwuj nas:

facebook

Google+

Twitter

Reklama   Reklama

Portal www.estetologia.pl s逝篡 udost瘼nianiu elektronicznej wersji czasopisma Estetologia Medyczna i Kosmetologia
Open Access, online ISSN 2084-2007; print ISSN 2084-199X, DOI: http://dx.doi.org/10.14320/EstetolMedKosmetol
Wydawca udziela zgody na korzystanie z tego serwisu wy陰cznie pod warunkiem akceptacji regulaminu korzystania z serwisu oraz respektowania praw autorskich
© Rados豉w 如iewak Instytut Dermatologii (kontakt)
Document created: 22 April 2014, last updated: 29 December 2017