Estetologia Medyczna i Kosmetologia: Home English
Estetologia Medyczna i Kosmetologia
 

Estetologia Medyczna i Kosmetologia 2012; 2(4): 99-121

Home | Artykuły | Rada Naukowa | Redakcja | Dla Autorów | Konferencje | Patronaty | Prenumerata | Reklama | Kontakt | English

Reklama Reklama Reklama

r e k l a m a

Reklama

Spis treści | Table of contents


Ignaciuk A:

Wszystkie chwyty dozwolone?

All tricks allowed?

Estetol Med Kosmetol 2012; 2 (4): 99-100.

| Streszczenie | Abstract | PDF | DOI: 10.14320/EMK.2012.020


Rzeźnik SZ, Kordus K, Śpiewak R:

„Kosmeceutyki” i „dermokosmetyki” - unikalna kategoria produktów do pielęgnacji skóry czy zwykły chwyt marketingowy?

”Cosmeceuticals” and ”dermocosmetics” – a unique category of skin care products or a plain marketing trick?

Estetol Med Kosmetol 2012; 2 (4): 101-103.

| Streszczenie | Abstract | PDF | DOI: 10.14320/EMK.2012.021


Potempa B, Zabiegała A, Śpiewak R:

Reklama w medycynie estetycznej: Analiza stosowanych praktyk w świetle obowiązującego prawa i Kodeksu Etyki Lekarskiej.

Marketing in aesthetic medicine: An analysis of applied practices under applicable law and the Code of Medical Ethics.

Estetol Med Kosmetol 2012; 2 (4): 104-109.

| Streszczenie | Abstract | PDF | DOI: 10.14320/EMK.2012.022


Spiewak R, Gregorius A, Sznelewski P:

A new in vitro protocol for assessing phototoxic effects of xenobiotics on human keratinocytes.

Nowy protokół oceny in vitro fototoksycznego działania ksenobiotyków na ludzkie keratynocyty.

Estetol Med Kosmetol 2012; 2 (4): 110-114.

| Streszczenie | Abstract | PDF | DOI: 10.14320/EMK.2012.023


Wilk T, Nieweglowska-Wilk M, Spiewak R:

Kinesiology taping in cellulite: A proposal for a novel treatment and report of first results.

Plastrowanie kinezjologiczne na celulit: Propozycja nowej terapii i opis pierwszych wyników.

Estetol Med Kosmetol 2012; 2(4): 115-117.

| Streszczenie | Abstract | PDF | DOI: 10.14320/EMK.2012.024


Śpiewak R, Sznelewski P:

Usuwanie mięczaka zakaźnego za pomocą lasera diodowego 1470 nm: Doniesienie wstępne.

Removing molluscum contagiosum using a 1470 nm diode laser: A preliminary report.

Estetol Med Kosmetol 2012; 2(4): 118-121.

| Streszczenie | Abstract | PDF | DOI: 10.14320/EMK.2012.025


r e k l a m a

Reklama

r e k l a m a

Reklama

Bądź na bieżąco - obserwuj nas:

facebook

Google+

Twitter

Reklama Reklama

Portal www.estetologia.pl służy udostępnianiu elektronicznej wersji czasopisma Estetologia Medyczna i Kosmetologia
Open Access, online ISSN 2084-2007; print ISSN 2084-199X, DOI: http://dx.doi.org/10.14320/EstetolMedKosmetol
Wydawca udziela zgody na korzystanie z tego serwisu wyłącznie pod warunkiem akceptacji regulaminu korzystania z serwisu oraz respektowania praw autorskich
© Radosław Śpiewak Instytut Dermatologii (kontakt)
Document created: 5 December 2012, last updated: 9 October 2013