Estetologia Medyczna i Kosmetologia: Home English
Estetologia Medyczna i Kosmetologia
 

Estetologia Medyczna i Kosmetologia

Home | Artykuły | Rada Naukowa | Redakcja | Dla Autorów | Konferencje | Patronaty | Prenumerata | Reklama | Kontakt | English

Reklama Reklama Reklama

r e k l a m a

Reklama


r e k l a m a

Reklama

Status prawny zawodu kosmetologa na tle wybranych zawodów medycznych

Sabina Melich, Radosław Śpiewak

Zakład Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

Sugerowany sposób cytowania: Melich S, Śpiewak R: Status prawny zawodu kosmetologa na tle wybranych zawodów medycznych. Estetol Med Kosmetol 2014; 4: 003.pl.

DOI: http://dx.doi.org/10.14320/EMK.2014.003.pl
Summary in English: DOI: 10.14320/EMK.2014.003.en

Streszczenie

Wprowadzenie: Konieczność dostosowania polskiego prawa do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej doprowadziła do podjęcia działań nad tworzeniem norm prawnych dla określonej grupy zawodów medycznych. Potrzeba określenia podstawowych norm prawnych regulujących zawód kosmetologa zgłoszona została we wczesnych latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku. Cel pracy: Inwentaryzacja statusu prawnego zawodu kosmetologa na tle wybranych zawodów medycznych. Materiał i metody: Badaniem objęto grupę wybranych zawodów medycznych, dla której na podstawie sporządzonego wykazu aktów prawnych, określono obszary regulowane przez normy prawne. Zakres merytoryczny oparty został o aktualnie obowiązujące akty prawne oraz projekty Ustaw i Rozporządzeń. Wyniki: Zawód kosmetologa objęty został normami prawa wyłącznie w zakresie standardów kształcenia. Dla pozostałych obszarów działalności tj. prawa uzyskania i wykonywania zawodu, odpowiedzialności zawodowej i etycznej oraz warunków ograniczenia i pozbawienia prawa wykonywania zawodu, Ustawodawca nie określił regulacji prawnych. Wnioski: W sytuacji braku regulacji prawnych dla podstawowych obszarów działalności zawodu kosmetologa konieczne wydaje się podjęcie działań na rzecz jej poprawy.

Słowa kluczowe: kosmetologia, kosmetolog, kosmetyczka, technik usług kosmetycznych, prawo, regulacje prawne, status prawny, opieka zdrowotna, zawody medyczne, analiza porównawcza

Wstęp

W związku z koniecznością dostosowania polskiego prawa do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej, od kilku lat trwają prace nad określeniem ram prawnych dla wybranych zawodów medycznych. W rozumieniu przepisów prawa wspólnotowego zawód regulowany to zawód, którego podjęcie lub wykonywanie w danym kraju uzależnione jest od warunków określonych w przepisach prawnych danego państwa [1].

Z uwagi na fakt, iż w systemie ochrony zdrowia, pracują osoby, które nie posiadają właściwych kwalifikacji zawodowych, a wykonują zawód medyczny na zasadzie przyuczenia do zawodu na stanowisku pracy, konieczne pozostało wprowadzenie mechanizmów mających zapewnić dostęp do wykonywania zawodu tylko profesjonalistom w danym zawodzie [2]. Kwestia potrzeby regulacji zawodów medycznych, określenia minimalnych standardów kwalifikacyjnych, kodeksu etyki zawodowej była od dawna dyskutowana przez środowisko medyczne [3].

Pierwsze próby tworzenia norm prawnych zawodu kosmetologa podjęła Irena Rudowska. Sytuację prawno-administracyjną zawodu kosmetologa w naszym kraju uznała za nieprawidłowo uregulowaną. Twierdziła, iż fakt powiązania kosmetologii z wieloma dyscyplinami medycyny, winno znaleźć swoje odzwierciedlenie w przejęciu nadzoru nad zawodem kosmetologa przez Ministerstwo Zdrowia [4]. Kosmetologii, jako dziedziny prężnie rozwijającej się, nie można redukować do lepszego fryzjerstwa, czy profesjonalnego malowania paznokci [5]. Nowoczesna kosmetologia to nie tylko upiększanie, to także niwelowanie zmian i niekorzystnych wpływów środowiska zewnętrznego [6]. Ważnym aspektem pozostaje więc sprecyzowanie zakresu czynności wykonywanych przez kosmetologów od tych świadczonych przez pozostałe grupy zawodów medycznych.

Do dnia dzisiejszego sytuacja prawna kosmetologów pozostaje niejasna i celem poniższej pracy było zinwentaryzowanie stanu prawnego zawodu kosmetologa.

Cel pracy

Celem pracy była analiza aktualnego statusu prawnego zawodu kosmetologa na tle wybranych zawodów medycznych: pielęgniarka i położna, diagnosta laboratoryjny, farmaceuta oraz fizjoterapeuta.

(...)

Chcesz przeczytać cały artykuł? Skontaktuj się z nami!

r e k l a m a

Reklama


Bądź na bieżąco - obserwuj nas:

facebook

Google+

Twitter

Reklama   Reklama

Portal www.estetologia.pl służy udostępnianiu elektronicznej wersji czasopisma Estetologia Medyczna i Kosmetologia
Open Access, online ISSN 2084-2007; print ISSN 2084-199X, DOI: http://dx.doi.org/10.14320/EstetolMedKosmetol
Wydawca udziela zgody na korzystanie z tego serwisu wyłącznie pod warunkiem akceptacji regulaminu korzystania z serwisu oraz respektowania praw autorskich
© Radosław Śpiewak Instytut Dermatologii (kontakt)
Document created: 22 April 2014, last updated: 30 December 2017