Estetologia Medyczna i Kosmetologia: Home English
Estetologia Medyczna i Kosmetologia
 

Estetologia Medyczna i Kosmetologia

Home | Artykuły | Rada Naukowa | Redakcja | Dla Autorów | Konferencje | Patronaty | Prenumerata | Reklama | Kontakt | English

Reklama Reklama Reklama

r e k l a m a

Reklama


r e k l a m a

Reklama

Analiza deklarowanego składu preparatów kosmetycznych przeznaczonych do pielęgnacji "skóry wrażliwej" oraz "skóry atopowej" pod kątem występowania substancji o znanym potencjale uczulającym lub drażniącym

Magdalena Żymła, Radosław Śpiewak

Zakład Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

Sugerowany sposób cytowania: Żymła M, Śpiewak R: Analiza deklarowanego składu preparatów kosmetycznych przeznaczonych do pielęgnacji "skóry wrażliwej" oraz "skóry atopowej" pod kątem występowania substancji o znanym potencjale uczulającym lub drażniącym. Estetol Med Kosmetol 2016; 6: 003.pl.

DOI: http://dx.doi.org/10.14320/EMK.2016.003.pl
Summary in English: DOI: 10.14320/EMK.2016.003.en

Streszczenie

Określenia "skóra wrażliwa" oraz "skóra atopowa" umieszczone na opakowaniach produktów kosmetycznych mogą sugerować większe bezpieczeństwo tych preparatów. Jednak nawet kosmetyki oznaczone takimi deklaracjami mogą zawierać w swoim składzie substancje o znanym potencjale uczulającym lub drażniącym. Cel: sprawdzenie, czy w kosmetykach przeznaczonych do "skóry wrażliwej" i "skóry atopowej" występują substancje problematyczne lub ewentualnie, czy istnieje różnica między zawartością tych substancji w obu grupach. Celem dodatkowym było zbadanie zależności pomiędzy ceną kosmetyku a liczbą substancji problematycznych w nim zawartych. Materiały i metody: analizie poddano skład 282 kosmetyków, w tym 190 przeznaczonych do "skóry wrażliwej" oraz 92 do "skóry atopowej". Substancje problematyczne wytypowano w oparciu o bazę Cosing oraz Europejską Dyrektywę Kosmetyczną. Testem chi-kwadrat sprawdzono, która grupa kosmetyków zawiera więcej substancji występujących w poszczególnych aneksach do Europejskiej Dyrektywy Kosmetycznej. Korzystając z testu U-Manna Whitneya zbadano różnice w występowaniu substancji problematycznych w badanych grupach. Natomiast sprawdzeniu wpływu ceny kosmetyku na jego bezpieczeństwo posłużyło badanie Rho-Spearmana. Wyniki: znaleziono 90 składników o znanym potencjale uczulającym lub drażniącym (46 w produktach do "skóry atopowej", 88 w produktach do "skóry wrażliwej"). Tylko 31 (11%) kosmetyków nie zawierało substancji problematycznych. Produkty przeznaczone do "skóry wrażliwej" zawierały istotnie więcej substancji barwiących, promieniochronnych oraz kompozycji zapachowych ("parfum"). Biorąc pod uwagę ogół substancji problematycznych, kosmetyki przeznaczone do "skóry wrażliwej" (mediana=4) zawierały istotnie więcej tych substancji niż kosmetyki do "skóry atopowej" (mediana=2,5). Ponadto, wykazano słabą korelację dodatnią (r=0,163; p=0,006) pomiędzy ceną kosmetyku a liczbą substancji potencjalnie uczulających lub drażniących. Wnioski: Zarówno kosmetyki do "skóry wrażliwej" jak i do "skóry atopowej", pomimo zapewnień producenta o ich "bezpiecznym" składzie, zawierają substancje problematyczne i zaledwie co dziesiąty z nich jest ich pozbawiony. Preparaty dedykowane "skórze wrażliwej" są gorsze niż kosmetyki do "skóry atopowej", ponieważ zawierają więcej substancji o znanym potencjale uczulającym lub drażniącym. Wyższa cena kosmetyku nie gwarantuje większego bezpieczeństwa jego stosowania, a wręcz często wiąże się z większą liczbą substancji problematycznych.

Słowa kluczowe: kosmetyk, skóra atopowa, skóra wrażliwa, podrażnienie, alergia, reakcje niepożądane na kosmetyki, składniki drażniące, składniki uczulające, alergia na kosmetyki

Wstęp

W czasach kiedy zdrowy wygląd odgrywa ogromną rolę, a wymagania społeczeństwa stale rosną, producenci kosmetyków starają się pozyskać potencjalnych klientów poprzez udoskonalanie składu swoich kosmetyków oraz stwarzanie nowych linii ze specjalnym przeznaczeniem. Wzrost użycia produktów kosmetycznych wśród konsumentów spowodował zwiększenie ekspozycji na różnego rodzaju składniki drażniące, wchodzące w skład tych produktów. Badania wykazują, iż pomimo rosnącej świadomości wśród konsumentów, głównymi czynnikami decydującymi o zakupie kosmetyku jest jego cena, w dalszej kolejności zapach oraz skład produktu. Ponadto większość uznaje kosmetyki apteczne oraz dermo kosmetyki za najbardziej skuteczne [Fryń 2014]. To, iż tak nieznaczny odsetek badanych korzysta z informacji podanych na etykiecie o składnikach kosmetyku, wynikać może w głównej mierze z nieznajomości systemu nazewnictwa INCI. Konsumenci zwykle kierują się deklaracją producenta dołączoną do preparatu, co do jego stosowania i marketingowych sloganów na temat składników w nim zawartych [Kleszczewska i Jaszczuk 2008].

Określenia "skóra wrażliwa" oraz "skóra atopowa" umieszczone na opakowaniach kosmetyków mogą sugerować brak substancji uczulających i drażniących, co oznaczać by mogło większe bezpieczeństwo stosowania tych kosmetyków wśród osób z problemami skórnymi. Takie też zapewnienia znajdują się na większości opakowań badanych kosmetyków. Obecnie kosmetyki przeznaczone do "skóry wrażliwej" oraz "skóry atopowej" znajdują się zarówno w aptekach oraz w tradycyjnych kanałach sprzedaży, takich jak drogerie czy supermarkety. Według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) [2009] badania wprowadzanych na rynek kosmetyków wymagają przedstawienia działań niepożądanych. Czy wobec tego wprowadzane na rynek kosmetyki przeznaczone do skóry atopowej i wrażliwej rzeczywiście różnią się składem od "zwykłych" kosmetyków i gwarantują bezpieczeństwo stosowania?

Cel pracy

Według Mieczysława Łobockiego [1999] celem badań jest "poznanie prawdy, czyli ujawnienie stosunkowo obiektywnego stanu rzeczy i to bez względu na przykre następstwa, jakie może on spowodować w życiu. Chodzi tu zarówno o poszukiwanie prawdy jak i jej opisywanie". Autor podkreśla, że najważniejszym problemem badawczym jest prawidłowo zadane pytanie, dobrze określony cel badania. Dobrze sformułowany problem badawczy winien być jednoznacznie zrozumiany, odróżniać się od drugiego oraz być możliwym do rozwiązania przy posiadanym zasobie metod, środków, procedur badania naukowego.

Głównym celem niniejszych badań było zbadanie, czy w kosmetykach przeznaczonych do "skóry wrażliwej" i "skóry atopowej" występują substancje problematyczne lub ewentualnie czy istnieje różnica między zawartością tych substancji w obu grupach. Celem dodatkowym było zbadanie zależności pomiędzy ceną kosmetyku a liczbą substancji problematycznych w nim zawartych. Uzyskane wyniki pozwolą uzyskać ogólny obraz sytuacji na rynku kosmetycznym wśród kosmetyków przeznaczonych do "skóry wrażliwej" oraz "skóry atopowej" pod kątem zawartości substancji potencjalnie uczulających lub drażniących.

(...)

Chcesz przeczytać cały artykuł? Skontaktuj się z nami!

r e k l a m a

Reklama


Bądź na bieżąco - obserwuj nas:

facebook

Google+

Twitter

Reklama   Reklama

Portal www.estetologia.pl służy udostępnianiu elektronicznej wersji czasopisma Estetologia Medyczna i Kosmetologia
Open Access, online ISSN 2084-2007; print ISSN 2084-199X, DOI: http://dx.doi.org/10.14320/EstetolMedKosmetol
Wydawca udziela zgody na korzystanie z tego serwisu wyłącznie pod warunkiem akceptacji regulaminu korzystania z serwisu oraz respektowania praw autorskich
© Radosław Śpiewak Instytut Dermatologii (kontakt)
Document created: 22 April 2016, last updated: 30 December 2017