Estetologia Medyczna i Kosmetologia: Home English
Estetologia Medyczna i Kosmetologia
 

Estetologia Medyczna i Kosmetologia

Home | Artykuły | Rada Naukowa | Redakcja | Dla Autorów | Konferencje | Patronaty | Prenumerata | Reklama | Kontakt | English

Reklama Reklama Reklama

r e k l a m a

Reklama


r e k l a m a

Reklama

Składniki o znanym potencjale uczulającym lub drażniącym w kosmetykach dla dzieci rekomendowanych przez medyczne towarzystwa naukowe i jednostki badawczo-rozwojowe

Kamila Stępień, Katarzyna Kordus, Radosław Śpiewak

Zakład Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

Sugerowany sposób cytowania: Stępień K, Kordus K, Śpiewak R: Składniki o znanym potencjale uczulającym lub drażniącym w kosmetykach dla dzieci rekomendowanych przez medyczne towarzystwa naukowe i jednostki badawczo-rozwojowe. Estetol Med Kosmetol 2016; 6: 002.pl.

DOI: http://dx.doi.org/10.14320/EMK.2016.002.pl
Summary in English: DOI: 10.14320/EMK.2016.002.en

Streszczenie

Motyw podjęcia badań: Kosmetyki dla dzieci rekomendowane opiniotwórczych instytucji powinny być bezpieczne i dobrze tolerowane. W rzeczywistości jednak produkty takie, podobnie tak jak inne preparaty kosmetyczne mogą zawierać substancję uczulające i drażniące. Celem pracy była analiza występowania substancji o znanym potencjale uczulającym lub drażniącym w deklarowanym składzie kosmetyków dla dzieci rekomendowanych przez medyczne towarzystwa naukowe oraz jednostki badawczo-rozwojowe. Materiał i metody: Produkty do analizy wybrano na podstawie występowania w nazwie lub opisie słów stwierdzających, że produkt jest przeznaczony dla dzieci oraz informacji o rekomendacji danego produktu przez Instytut Matki i Dziecka (IMiD), Instytut Pomnik Centrum-Zdrowia Dziecka (IP-CZD), Polskie Towarzystwo Alergologiczne (PTA) lub Polskie Towarzystwo Pediatryczne (PTP). Kosmetyki w obrębie danej instytucji rekomendującej podzielono na 2 kategorie: produkty przeznaczone do zmycia ("rinse-off") oraz produkty przeznaczone do pozostawienia na skórze ("leave-on"). Dokonano analizy składów kosmetyków pod kątem występowania substancji uczulających lub drażniących. Do tego celu wykorzystano europejską bazę CosIng. Różnice w częstości występowania składników problematycznych przeanalizowano za pomocą testu Chi2. Różnice między rozkładem wyników w badanych kategoriach produktów porównano za pomocą testu statystycznego U Manna-Whitneya dla dwóch prób niezależnych. Wyniki: Wśród 204 produktów rekomendowanych dla dzieci (76 rekomendowanych przez IMiD, 97 rekomendowanych przez IP-CZD i 46 z rekomendacją PTA lub PTP) zidentyfikowano 522 (100%) różne składniki w tym 19 substancji zapachowych, 18 barwników, 20 substancji konserwujących, 11 filtrów promieniochronnych, oraz 13 problematycznych składników o innych funkcjach. Jedynie 3,43% badanych produktów było wolnych od substancji o znanym potencjale uczulającym lub drażniącym. Kosmetyki leave-on rekomendowane przez IP-CZD istotnie częściej niż rekomendowane przez IMiD i PTA lub PTP zawierały uczulające substancje zapachowe: linalol (p=0,003), limonen (p=0,003), geraniol (p=0,003), kumarynę (p=0,003), citronelol (p=0,048), alkohol cynamonowy (p=0,032) i alfa-izometylojonon (p=0,018). Liczba konserwantów w kosmetykach z rekomendacją IP-CZD była istotnie większa (madiana=2), niż w produktach rekomendowanych przez IMiD (mediana=1) i towarzystwa medyczne (mediana=1). Produkty z rekomendacją towarzystw medycznych zawierały więcej barwników (mediana=1) od kosmetyków rekomendowanych przez inne instytucje (mediana=0). Wnioski: Zdecydowana większość kosmetyków rekomendowanych przez Instytut Matki i Dziecka, Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka, Polskie Towarzystwo Alergologiczne lub Polskie Towarzystwo Pediatryczne zawiera substancje potencjalnie uczulające lub drażniące. Jedynie pojedyncze produkty są wolne od substancji o znanym działaniu uczulającym bądź drażniącym. Kosmetyki rekomendowane przez poszczególne instytucje różnią się między sobą częstością występowania poszczególnych grup składników dopuszczonych do stosowania z ograniczeniem stężenia (substancje zapachowe w tym kompozycje zapachowe o nieznanym składzie ukryte pod kryptonimem "parfum" ("fragrance", "aroma"), barwniki, konserwanty, filtry promieniochronne, substancje dopuszczone do stosowania z ograniczeniem o innej funkcji) pomiędzy kosmetykami rekomendowanymi przez poszczególne instytucje opiniotwórcze. Niepokojące jest, że preparaty pozostające w dłuższym kontakcie ze skórą dziecka ("leave-on") zawierają z reguły więcej substancji potencjalnie uczulających lub drażniących niż preparaty przeznaczone do zmycia ("rinse-off").

Słowa kluczowe: kosmetyki, bezpieczeństwo, rekomendacje, Instytut Matki i Dziecka, Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka, Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Polskie Towarzystwo Pediatryczne, substancje zapachowe, konserwanty, alergia kontaktowa

Wstęp

Rynek kosmetyczny jest jednym z prężnie rozwijających się gałęzi przemysłu. Szacuje się, że 95% kobiet i 75% mężczyzn używa kosmetyków [Kieć-Świerczyńska i wsp; 2004]. W ostatnich latach obserwuje się także zwiększenie liczby dostępnych w sprzedaży preparatów kosmetycznych przeznaczonych specjalnie do pielęgnacji dzieci. Skóra dziecka różni się pod względem anatomicznym i czynnościowym od skóry dorosłego człowieka. Naskórek dziecka jest od 20% do 30% cieńszy od naskóra osoby dorosłej [Kamińska; 2011]. Warstwa rogowa składa się z mniejszej ilości komórek. Nieprawidłowo wykszatałcony jest również płaszcz hydrolipidowy na powierzchni naskórka, dlatego funkcja skóry jako bariery ochronnej jest zaburzona. W pierwszych latach życia komórki skórnego układu immunologicznego (SALT) nie są wystarczająco rozwinięte, w wyniku czego nie funkcjonują prawidłowo [Mroczek; 2014]. U dzieci występuje zwiększony stosunek powierzchni skóry do masy ciała wynoszący 700cm2/kg, w porównianiu u osób dorosłych 250 cm2/kg masy ciała. Dodatkowo mniej zwarty układ komórek skóry i zwiększona przepuszczalność naskórka powoduje łatwiejsze wchłanianie preparatów kosmetycznych, zwłaszcza aplikowanych na dużą powierzchnię skóry [Kmieć i wsp; 2010]. Niniejsze różnice powodują, że niektóre składniki kosmetyków mogą wywoływać u dzieci działanie uczulające lub drażniące, dlatego też produkty przeznaczone do pielęgnacji dzieci powinny mieć sprawdzoną i bezpieczną recepturę [Kamińska; 2010].

Producenci kosmetyków dla dzieci starają się wyróżnić swoje produkty na tle wyrobów konkurencji, dlatego coraz częściej zwracają się do opiniotwórczych instytucji z prośbą o pozytywną opinię. Rekomendacja autorytetów medycznych sprawia, że dany kosmetyk postrzegany jest jako atrakcyjniejszy i bezpieczniejszy do stosowania u dzieci. W Polsce głównymi instytucjami opiniującymi produkty dla dzieci są: Instytut Matki i Dziecka (IMiD) oraz Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka (IP-CZD). Ponadto produkty dla dzieci rekomendują Polskie Towarzystwo Alergologiczne (PTA) oraz Polskie Towarzystwo Pediatryczne (PTP). IP-CZD na oficjalnej stronie internetowej podaje szczegółowe kryteria i wykaz dokumentów wymaganych w procedurze opiniowania produktów (http://www.czd.pl/- zakładka opiniowanie produktów). Nie ma jasnych zasad udzielania rekomendacji przez 3 pozostałe organizacje. Jednak z każdym rokiem liczba produktów rekomendowanych wzrasta, ponieważ na rynek wprowadzane są nowe preparaty dla dzieci. Niniejsza analiza pozwoli sprawdzić czy produkty posiadające rekomendacje medycznych towarzystw oraz jednostek badawczo-rozwojowych są rzeczywiście bezpieczniejsze od produktów konkurencji pozbawionych takiej rekomendacji.

Cel pracy

Celem pracy była analiza występowania substancji o znanym potencjale uczulającym lub drażniącym w przeznaczonych do pielęgnacji skóry dzieci preparatach kosmetycznych rekomendowanych przez medyczne towarzystwa naukowe oraz jednostki badawczo-rozwojowe.

(...)

Chcesz przeczytać cały artykuł? Skontaktuj się z nami!

r e k l a m a

Reklama


Bądź na bieżąco - obserwuj nas:

facebook

Google+

Twitter

Reklama   Reklama

Portal www.estetologia.pl służy udostępnianiu elektronicznej wersji czasopisma Estetologia Medyczna i Kosmetologia
Open Access, online ISSN 2084-2007; print ISSN 2084-199X, DOI: http://dx.doi.org/10.14320/EstetolMedKosmetol
Wydawca udziela zgody na korzystanie z tego serwisu wyłącznie pod warunkiem akceptacji regulaminu korzystania z serwisu oraz respektowania praw autorskich
© Radosław Śpiewak Instytut Dermatologii (kontakt)
Document created: 22 April 2016, last updated: 30 December 2017