Estetologia Medyczna i Kosmetologia: Home English
Estetologia Medyczna i Kosmetologia
 

Estetologia Medyczna i Kosmetologia

Home | Artykuły | Rada Naukowa | Redakcja | Dla Autorów | Konferencje | Patronaty | Prenumerata | Reklama | Kontakt | English

Reklama Reklama Reklama

r e k l a m a

Reklama

Marginalizacja seksualności osób otyłych w kontekście społecznym

Marta Kowalewska, Anna Goździalska, Jerzy Jaśkiewicz

Sugerowany sposób cytowania: Kowalewska M, Goździalska A, Jaśkiewicz J: Marginalizacja seksualności osób otyłych w kontekście społecznym. Estetol Med Kosmetol 2012; 2 (Supl. 1): s6.

Istotnym wydaje się rozważanie przyczyn marginalizacji seksualności osób otyłych w kontekście społecznym. Filozoficznie można stwierdzić za Tischnerem, że marginalizacja jest „ucieczką człowieka od człowieka”. Może być zatem rozpatrywana jako zerwanie dialogu z drugim człowiekiem oraz jako dystans fizyczny pomiędzy jednostkami. Jest to zarówno stan rzeczy jak i proces. Wyraża się w tym, że osoba może mieć w istotnym stopniu ograniczone możliwości życiowe, jak i w tym, że ktoś w coraz większym stopniu funkcjonuje poza głównym nurtem życia społecznego. Wykluczenie może przejawiać się w bierności, samotności, alienacji oraz nieprzestrzeganiu społecznie akceptowanych norm współżycia. Skutkami wykluczenia dla osób zagrożonych może być deprywacja potrzeb (w tym także seksualnych), bezradność, osłabienie więzi (partnerskich i rodzinnych) izolacja, osłabienie mechanizmu samokontroli oraz utrata poczucia tożsamości i celu w życiu.

Współczesny dorosły człowiek w tworzeniu własnego obrazu nie może pominąć swojej tożsamości, wyglądu zewnętrznego, sylwetki, sprawności fizycznej i seksualnej. W zadaniach jakie stawia mu środowisko życia, w stylach życia, w uznawanych wartościach „ciało” wyraża odpowiedzialność za własne zdrowie, zachowanie młodości, sprawność. W dużym stopniu odnosi się to do osób otyłych. Otyłość jest chorobą, z którą boryka się coraz większy odsetek populacji współczesnego świata. Dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Otyłość powoduje negatywne konsekwencje dla różnych aspektów jakości życia, zwłaszcza wśród osób z otyłością olbrzymią. Osoby otyłe mają bowiem wiele fizycznych i psychicznych ograniczeń do pokonania. Dlatego otyłość wiąże się z gorszą jakością życia zależną od zdrowia oraz z gorszym dobrostanem psychicznym. Psychiczna potrzeba kontaktów seksualnych i fizyczna możliwość ich spełnienia dają natomiast podstawy do budowania poczucia wartości, godności i oceny samego siebie w roli partnera życiowego i seksualnego. Ludzie otyli, w przeważającej mierze na skutek kompleksów, mają zaniżoną samoocenę, a tym samym utrudniony dostęp do inicjowania kontaktów damsko-męskich. Dlatego celem psychologicznego leczenia otyłości jest zarówno wzmacnianie poczucia własnej wartości, kształtowanie siły woli oraz odporności na stres, jak i doskonalenie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami.

r e k l a m a

Reklama

r e k l a m a

Reklama

Bądź na bieżąco - obserwuj nas:

facebook

Google+

Twitter

Reklama Reklama

Portal www.estetologia.pl służy udostępnianiu elektronicznej wersji czasopisma Estetologia Medyczna i Kosmetologia
Open Access, online ISSN 2084-2007; print ISSN 2084-199X, DOI: http://dx.doi.org/10.14320/EstetolMedKosmetol
Wydawca udziela zgody na korzystanie z tego serwisu wyłącznie pod warunkiem akceptacji regulaminu korzystania z serwisu oraz respektowania praw autorskich
© Radosław Śpiewak Instytut Dermatologii (kontakt)
Document created: 1 February 2012, last updated: 31 January 2014