Estetologia Medyczna i Kosmetologia: Home English
Estetologia Medyczna i Kosmetologia
 

Estetologia Medyczna i Kosmetologia

Home | Artykuły | Rada Naukowa | Redakcja | Dla Autorów | Konferencje | Patronaty | Prenumerata | Reklama | Kontakt | English

Reklama Reklama Reklama

r e k l a m a

Reklama

Zakrzepica żylna i tętnicza - problem wieku dojrzałego

Tomasz Urbanek

Sugerowany sposób cytowania: Urbanek T: Zakrzepica żylna i tętnicza - problem wieku dojrzałego. Estetol Med Kosmetol 2012; 2 (Supl. 1): s3.

Mimo coraz większej świadomości społecznej dotyczącej powikłań zakrzepowych w układzie żylnym jak i tętniczym, problem ten wydaje się ciągle być niedoceniany zarówno przez pacjentów jak i personel medyczny. Szacunkowe dane oparte na ekstrapolacji wyników badań autopsyjnych sugerują, że rocznie na terenie Unii Europejskiej na skutek powikłań żylnej choroby zakrzepowo zatorowej umiera ponad 500 000 osób. Problem powikłań zakrzepowych w układzie tętniczym wydaje się być jeszcze bardziej istotny, stawiając choroby serca i naczyń na pierwszym miejscu wśród przyczyn zgonów w naszym społeczeństwie. Na tle powyższych informacji szczególnego znaczenia nabiera problem właściwej profilaktyki przeciwzakrzepowej odnoszącej się zarówno do ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej jak i zakrzepicy tętniczej. Wykład przedstawia aktualne informacje dotyczące czynników ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej zarówno u pacjentów leczonych zabiegowo, jak i w grupie „medical patients”. Zwrócono również uwagę na sytuacje kliniczne, z którymi spotykamy się wszyscy w życiu codziennym, takie jak unieruchomienie związane z podróżą, tryb życia czy też uprawianie sportu – czynniki rzadko kojarzone z ryzykiem powikłań zakrzepowych. W oparciu o aktualne wytyczne przedstawiono obowiązujące zasady profilaktyki przeciwzakrzepowej z uwzględnieniem zarówno pacjentów poddawanych leczeniu zabiegowemu, jak i leczonych zachowawczo. Szczególną uwage zwrócono na epidemiologię chorób serca i naczyń w Polsce oraz ich wpływ na oczekiwaną długość trwania życia oraz ryzyko powikłań sercowo naczyniowych. Omawiając problem zakrzepicy tętniczej przedstawiono najczęstsze i najistotniejsze zagrożenia wpływające na ryzyko zgonu z przyczyn naczyniowych. Jednocześnie zaproponowano oparty o aktualne wytyczne sposób postępowania profilaktycznego mającego na celu zmniejszenie powikłań sercowo-naczyniowych.

r e k l a m a

Reklama

r e k l a m a

Reklama

Bądź na bieżąco - obserwuj nas:

facebook

Google+

Twitter

Reklama Reklama

Portal www.estetologia.pl służy udostępnianiu elektronicznej wersji czasopisma Estetologia Medyczna i Kosmetologia
Open Access, online ISSN 2084-2007; print ISSN 2084-199X, DOI: http://dx.doi.org/10.14320/EstetolMedKosmetol
Wydawca udziela zgody na korzystanie z tego serwisu wyłącznie pod warunkiem akceptacji regulaminu korzystania z serwisu oraz respektowania praw autorskich
© Radosław Śpiewak Instytut Dermatologii (kontakt)
Document created: 1 February 2012, last updated: 31 January 2014