Estetologia Medyczna i Kosmetologia: Home English
Estetologia Medyczna i Kosmetologia
 

Estetologia Medyczna i Kosmetologia

Home | Artykuły | Rada Naukowa | Redakcja | Dla Autorów | Konferencje | Patronaty | Prenumerata | Reklama | Kontakt | English

Reklama Reklama Reklama

r e k l a m a

Reklama

Bezpieczna, nieablacyjna metoda usuwania brodawek zwykłych za pomocą lasera diodowego 1470 nm: Wyniki półtorarocznej obserwacji pierwszych pacjentów

Radosław Śpiewak, Piotr Sznelewski

Sugerowany sposób cytowania: Śpiewak R, Sznelewski P: Bezpieczna, nieablacyjna metoda usuwania brodawek zwykłych za pomocą lasera diodowego 1470 nm: Wyniki półtorarocznej obserwacji pierwszych pacjentów. Estetol Med Kosmetol 2012; 2(3): 94-96.
DOI: http://dx.doi.org/10.14320/EMK.2012.019

Słowa kluczowe: brodawki zwykłe, brodawki pospolite, nowe metody leczenia, laseroterapia, laser diodowy 1470 nm, laseroterapia nieablacyjna, laseroterapia koagulacyjna

| Abstract | Reprint (PDF) | DOI: 10.14320/EMK.2012.019

Fragment artykułu:

Brodawki zwykłe (pospolite) są częstą miejscową chorobą rąk i stóp. Łatwość bezpośredniego i pośredniego przenoszenia z człowieka na człowieka sprzyja rozprzestrzenianiu się oraz nawrotom tej infekcji. Spośród opcji terapeutycznych dostępnych w leczeniu, za metody o dowiedzionej, choć niepełnej efektywności uznaje się krioterapię i aplikację miejscowych preparatów kwasu salicylowego [1]. Dość popularne jest także ablacyjne usuwanie brodawek za pomocą laserów - pierwotnie w tym celu stosowano laser CO2 [2], a następnie laser argonowy [3], pulsowy laser barwnikowy [4] i w końcu laser Er:YAG [5]. Usuwanie brodawek za pomocą wymienionych laserów polegało na ablacji, czyli ogrzaniu i odparowaniu zakażonych tkanek. Zwrócono przy tym uwagę, że w trakcie ablacji dochodzi do wytworzenia aerozoli zawierających aktywne wirusy brodawczaka, które mogą stanowić zagrożenie dla pacjenta i lekarza [6,7]. Ryzyko zakażenia wirusem w oparach powstających w procesie ablacji wydaje się najwyższe w przypadku laseroterapii brodawek płciowych, a mniejsze w przypadku ablacji brodawek zwykłych [8]. Opisane zagrożenia, a także niepełna skuteczność dotychczasowych metod skłoniły nas do zaproponowania nowej, nieablacyjnej formy laseroterapii brodawek zwykłych.

Obserwacje kliniczne

W niniejszym doniesieniu przedstawiamy sposób wykonania zabiegu oraz wyniki półtorarocznej obserwacji dwóch pierwszych pacjentów poddanych nieablacyjnej laseroterapii brodawek pospolitych na rękach. Wykorzystaliśmy laser diodowy Swing o długości fali 1470 nm (Metrum Cryoflex, Łomianki) zarejestrowany do zastosowań flebologicznych (endokoagulacja żył powierzchniowych), chirurgicznych oraz dermatologicznych. Proponowana przez nas nieablacyjna terapia brodawek polega na koagulacji zakażonej tkanki jednorazową dawką promieniowania laserowego o następujących parametrach: moc 40 W, średnica plamki 1-6 mm (dobierana tak, aby pokrywać się ze średnicą leczonej brodawki), pojedynczy impuls.

W stosowanej przez nas technice, całkowitą dawkę energii ustalamy za pomocą czasu trwania impulsu, zwykle w zakresie od 80 do 100 ms. Całkowita dawka przekazanej energii wynosi zatem 45,3-56,6 J/cm2 - w przypadku średnicy brodawki (a zarazem plamki laserowej) 3 mm odpowiada to pojedynczej dawce 3,2-4,0 J na jedną brodawkę (ryc. 1). Pacjenci przyrównują doznania podczas aplikacji energii lasera do pryśnięcia na skórę kropli rozgrzanego tłuszczu z patelni. Dlatego rutynowe znieczulenie przed zabiegiem nie wydaje się konieczne. Ryciny 2 i 3 przedstawiają przebieg zabiegu i długofalowej obserwacji pierwszych dwóch pacjentów poddanych koagulacyjnej laseroterapii.

Podsumowanie

Na podstawie przedstawionych obserwacji można śmiało stwierdzić, że nieablacyjna terapia pojedynczym impulsem lasera diodowego 1470 nm jest bezpieczną i skuteczną metodą leczenia brodawek zwykłych. Obserwacje kolejnych pacjentów utwierdzają nas w tym przekonaniu. Zgodnie z zasadami medycyny opartej na dowodach naukowych, skuteczność leczenia zaproponowaną przez nas nowatorską metodą powinna zostać potwierdzona w randomizowanych badaniach kontrolowanych z udziałem większej liczby pacjentów. Dotychczasowe obserwacje niewątpliwie wskazują na celowość przeprowadzenia takich badań, które jak mamy nadzieję potwierdzą przewagę koagulacyjnej terapii laserem diodowym 1470 nm nad dotychczasowymi metodami leczenia bardzo powszechnej choroby skóry, jaką są brodawki zwykłe.

Czytaj pełny tekst artykułu (PDF).

r e k l a m a

Reklama

r e k l a m a

Reklama

Bądź na bieżąco - obserwuj nas:

facebook

Google+

Twitter

Reklama Reklama

Portal www.estetologia.pl służy udostępnianiu elektronicznej wersji czasopisma Estetologia Medyczna i Kosmetologia
Open Access, online ISSN 2084-2007; print ISSN 2084-199X, DOI: http://dx.doi.org/10.14320/EstetolMedKosmetol
Wydawca udziela zgody na korzystanie z tego serwisu wyłącznie pod warunkiem akceptacji regulaminu korzystania z serwisu oraz respektowania praw autorskich
© Radosław Śpiewak Instytut Dermatologii (kontakt)
Document created: 5 December 2012, last updated: 9 October 2013