Estetologia Medyczna i Kosmetologia: Home English
Estetologia Medyczna i Kosmetologia
 

Estetologia Medyczna i Kosmetologia

Home | Artykuły | Rada Naukowa | Redakcja | Dla Autorów | Konferencje | Patronaty | Prenumerata | Reklama | Kontakt | English

Reklama Reklama Reklama

r e k l a m a

Reklama

Interdyscyplinarne czasopismo naukowe poświęcone badaniu, pielęgnowaniu, przywracaniu i kreowaniu piękna ciała ludzkiego

Radosław Śpiewak

Sugerowany sposób cytowania: Śpiewak R: Interdyscyplinarne czasopismo naukowe poświęcone badaniu, pielęgnowaniu, przywracaniu i kreowaniu piękna ciała ludzkiego. Estetol Med Kosmetol 2011; 1(1): 3. DOI: http://dx.doi.org/10.14320/EMK.2011.001

Słowa kluczowe: medycyna estetyczna, kosmetologia, estetologia medyczna, czasopismo naukowe, artykuły naukowe, publikowanie

| Reprint (PDF) | DOI: 10.14320/EMK.2011.001

Szanowni Państwo,

W procesie tworzenia nowego czasopisma naukowego, wybór tytułu to jedna z najbardziej kluczowych decyzji. Tytuł nie tylko bowiem określa zakres tematyczny czasopisma, lecz przede wszystkim definiuje jego misję. Uznaliśmy, że tytuł "Estetologia Medyczna i Kosmetologia" dobrze trafia w potrzeby naukowe środowisk zawodowych zajmujących się badaniem, pielęgnowaniem, przywracaniem oraz kreowaniem piękna ciała ludzkiego, a jednocześnie podkreśla potrzebę integracji i dialogu ponad podziałami pomiędzy przedstawicielami różnych specjalności.

Dlaczego "Estetologia Medyczna"?

Estetologia to dziedzina nauki, w której przedmiotem badania jest piękno. Przymiotnik "medyczna" dodaliśmy dla podkreślenia, że interesują nas te aspekty piękna ciała ludzkiego, które możemy pielęgnować, przywracać lub kreować za pomocą procedur medycznych. Zakres estetologii medycznej obejmuje medycynę estetyczną, kosmetologię, dermatologię estetyczną, chirurgię plastyczną, stomatologię estetyczną, a ponadto te części medycyny przeciwstarzeniowej (anti-aging), dietetyki, rehabilitacji i fizykoterapii, które służą poprawie wyglądu człowieka. W zakresie estetologii medycznej mieszczą się również filozoficzne, psychologiczne, socjologiczne i antropologiczne aspekty urody i atrakcyjności człowieka. Estetologia medyczna jest zatem pojęciem interdyscyplinarnym, a ponadto nie "zawłaszczonym" przez określoną grupę zawodową. Jest pojęciem, które w odróżnieniu od wszystkich wcześniej wymienionych nie ma charakteru wykluczającego oraz zamykającego badaczy w ich wąskich dziedzinach i specjalizacjach. Termin "estetologia medyczna" zachęca do szerszego spojrzenia, poszukiwania wspólnego języka i współpracy interdyscyplinarnej.

Dlaczego "Kosmetologia"?

W zakresie pojęcia "estetologia medyczna" mieści się również kosmetologia, jednak ta dziedzina została wyszczególniona w tytule naszego czasopisma z dwóch powodów: Po pierwsze, mimo długich starań i wszelkich przesłanek racjonalnych ku temu, zawód kosmetologa ciągle jeszcze nie został wciągnięty na oficjalną listę zawodów medycznych, podobnie zresztą jak medycyna estetyczna nadal nie doczekała się uznania za specjalizację czy choćby umiejętność lekarską. Po drugie, kosmetologia dopiero ugruntowuje swoją pozycję jako dziedzina uniwersytecka, a większość czasopism z zakresu medycyny i dermatologii estetycznej niechętnie przyjmuje artykuły naukowe napisane przez kosmetologów. Obecność słowa "kosmetologia" w tytule naszego czasopisma podkreśla naszą otwartość i zachętę do składania dobrych prac naukowych przez kosmetologów.

Do publikowania prac w czasopiśmie naukowym Estetologia Medyczna i Kosmetologia zapraszamy lekarzy, kosmetologów, rehabilitantów, dietetyków, psychologów, filozofów, socjologów oraz reprezentantów innych dziedzin badających wszelkie aspekty piękna ciała ludzkiego. Jesteśmy otwarci na publikacje studentów, bowiem żadna dziedzina nauki nie rozwinie się bez świeżego spojrzenia i entuzjazmu ludzi młodych. W procesie kwalifikacji prac do druku w naszym czasopiśmie kierujemy się wyłącznie ich wartością merytoryczną i poprawnością naukową. Gwarantujemy życzliwą i bezstronną ocenę każdej nadesłanej pracy przez redakcję i recenzentów, a także szybki proces publikacji zaakceptowanych prac.

Radosław Śpiewak, profesor UJ
Redaktor Naczelny czasopisma Estetologia Medyczna i Kosmetologia
Kierownik Zakładu Dermatologii Doświadczalnej i Kosmetologii UJ
Dyrektor Naukowy, Instytut Dermatologii sp. z o. o., Kraków

Czytaj pełny tekst artykułu (PDF).

r e k l a m a

Reklama

r e k l a m a

Reklama

Bądź na bieżąco - obserwuj nas:

facebook

Google+

Twitter

Reklama Reklama

Portal www.estetologia.pl służy udostępnianiu elektronicznej wersji czasopisma Estetologia Medyczna i Kosmetologia
Open Access, online ISSN 2084-2007; print ISSN 2084-199X, DOI: http://dx.doi.org/10.14320/EstetolMedKosmetol
Wydawca udziela zgody na korzystanie z tego serwisu wyłącznie pod warunkiem akceptacji regulaminu korzystania z serwisu oraz respektowania praw autorskich
© Radosław Śpiewak Instytut Dermatologii (kontakt)
Document created: 30 July 2011, last updated: 9 October 2013