Estetologia Medyczna i Kosmetologia: Home English
Estetologia Medyczna i Kosmetologia
 

Estetologia Medyczna i Kosmetologia

Home | Artykuły | Rada Naukowa | Redakcja | Dla Autorów | Konferencje | Patronaty | Prenumerata | Reklama | Kontakt | English

Reklama Reklama Reklama

r e k l a m a

Reklama

Studia magisterskie "Kosmetologia" na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego
- również dla lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów!

O czasopiśmie

Estetologia Medyczna i Kosmetologia jest pierwszym interdyscyplinarnym recenzowanym czasopismem naukowym typu Open Access poświęconym badaniu, pielęgnowaniu, przywracaniu oraz kreowaniu atrakcyjności człowieka. Czasopismo skierowane jest do lekarzy, kosmetologów, rehabilitantów, dietetyków, psychologów, antropologów, socjologów, filozofów oraz reprezentantów innych dziedzin badających wszelkie aspekty piękna ciała ludzkiego.

Zakres czasopisma Estetologia Medyczna i Kosmetologia

Estetologia to dziedzina nauki, w której przedmiotem badania jest piękno. Przymiotnik "medyczna" dodaliśmy dla podkreślenia, że interesują nas te aspekty atrakcyjności, które możemy pielęgnować, przywracać lub kreować za pomocą procedur medycznych i kosmetycznych. W zakres estetologii medycznej wchodzą zatem medycyna estetyczna, dermatologia estetyczna, chirurgia estetyczna, ginekologia estetyczna, stomatologia estetyczna, oraz częściowo medycyna przeciwstarzeniowa (anti-aging), dietetyka, rehabilitacja i fizykoterapia w zakresie służącym poprawie wyglądu człowieka. W zakresie estetologii medycznej mieszczą się również filozoficzne, psychologiczne, socjologiczne i antropologiczne aspekty urody i atrakcyjności człowieka. Termin estetologia medyczna jest zatem pojęciem interdyscyplinarnym, a ponadto nie "zawłaszczonym" przez określoną grupę zawodową. Jest pojęciem, które w odróżnieniu od wszystkich wcześniej wymienionych nie ma charakteru wykluczającego oraz zamykającego badaczy w ich wąskich dziedzinach i specjalizacjach. Zachęca przez to do szerszego spojrzenia, poszukiwania wspólnego języka i współpracy interdyscyplinarnej.

Estetologia Medyczna i Kosmetologia to czasopismo naukowe skierowane jest do wszystkich zajmujących się zawodowo badaniem, pielęgnowaniem, przywracaniem oraz kreowaniem piękna ciała ludzkiego. Do publikowania prac w naszym czasopiśmie zapraszamy lekarzy, kosmetologów, rehabilitantów, dietetyków, psychologów, filozofów, socjologów oraz reprezentantów innych dziedzin badających wszelkie aspekty piękna ciała ludzkiego. Jesteśmy otwarci na publikacje studentów, bowiem żadna dziedzina nauki nie rozwinie się bez świeżego spojrzenia i entuzjazmu ludzi młodych. W procesie kwalifikacji prac do druku w naszym czasopiśmie kierujemy się wyłącznie ich wartością merytoryczną i poprawnością naukową. Gwarantujemy życzliwą i bezstronną ocenę każdej nadesłanej pracy przez redakcję i recenzentów, a także szybki proces publikacji zaakceptowanych prac. Przygotowując prace do druku w naszym czasopiśmie należy przestrzegać zaleceń dla autorów.

Warto publikować w Estetologii Medycznej i Kosmetologii

Autor pracy naukowej zawsze powinien sobie zadać pytanie "czy chcę tworzyć do szuflady, czy też pragnę dotrzeć do najszerszego grona odbiorców?". Estetologia Medyczna i Kosmetologia jest jedynym polskim czasopismem naukowym typu Open Access z dziedziny medycyny estetycznej i kosmetologii indeksowanym w bazie bibliograficznej CrossRef. Każdemu artykułowi opublikowanemu w naszym czasopiśmie nadajemy unikalny numer DOI, dzięki czemu cytowania artykułu mogą być efektywnie śledzone we wszystkich wiodących bazach bibliograficznych, m. in. Google Scholar, Web of Science, Scopus i innych. Zgodnie z aktualnymi kryteriami MNiSW, uprawnienie do nadawania artykułom numerów DOI jest podstawą uznania danego tytułu za czasopismo naukowe.

Estetologia Medyczna i Kosmetologia to jedyne polskie czasopismo typu Open Access z zakresu medycyny estetycznej i kosmetologii - oznacza to, że jedynie artykuły opublikowane w naszym czasopiśmie udostępniane są za pośrednictwem internetu bez ograniczeń i mogą do nich dotrzeć wszyscy zainteresowani danym tematem. Gwarantuje to globalny zasięg i nieporównanie większą szansę dostrzeżenia i zacytowania publikacji, niż w przypadku czasopism rozprowadzanych wyłącznie do kilku krajowych bibliotek instytucjonalnych i garstki prenumeratorów. Co więcej, ponad tysiąc egzemplarzy wersji drukowanej czasopisma Estetologia Medyczna i Kosmetologia rozdawane jest bezpłatnie uczestnikom kongresów medycyny estetycznej i pokrewnych, co dodatkowo zwiększa widzialność i prestiż publikacji w naszym czasopiśmie.

r e k l a m a

Reklama

r e k l a m a

Reklama

Bądź na bieżąco - obserwuj nas:

facebook

Google+

Twitter

Reklama Reklama

Portal www.estetologia.pl służy udostępnianiu elektronicznej wersji czasopisma Estetologia Medyczna i Kosmetologia
Open Access, online ISSN 2084-2007; print ISSN 2084-199X, DOI: http://dx.doi.org/10.14320/EstetolMedKosmetol
Wydawca udziela zgody na korzystanie z tego serwisu wyłącznie pod warunkiem akceptacji regulaminu korzystania z serwisu oraz respektowania praw autorskich
© Radosław Śpiewak Instytut Dermatologii (kontakt)
Document created: 5 August 2011, last updated: 24 October 2014